Grafik Tasarım

GRAFİK TASARIM 

Görsel tasarımları sunuma hazırlama, montajlama, stilize etme, görseldeki albeniyi artırarak ilgi çekme sanatına “Grafik Tasarım” denir. Tasarımı hazırlayan kişilerede sanatkar dememiz oldukça yerinde bir bakış açısı olacaktır.Geçmişte taş devrinden bu yana insanların mağara duvarlarına resimler çizerek bu çizgilere anlamlar yüklediği, ve bunu bir iletişim aracı olarak kullandığı kabul edilmektedir. Günümüzde ise grafik tasarım teknoloji ile kombine edilerek internet, matbaa, T.V vb. birçok alanda maddi ve manevi sebeblerle çok geniş bir alanda kullanılmaktadır.

ÇALIŞMALARIMIZ


AltıncaAltınca
Untitled-2Untitled-2
alagozalagoz
her gune bi yemekher gune bi yemek
igsigs
hizmethizmet
baharbahar
MOCKUPMOCKUP
Mikrofon Son-01Mikrofon Son-01
gökyüzü atlasıgökyüzü atlası
hadishadis
pançopanço
Hüseyin Ay mockupHüseyin Ay mockup
annelik modeliannelik modeli
Untitled-2Untitled-2
Sahne-Sanatları-Broşür-ArkaSahne-Sanatları-Broşür-Arka
Sahne-Sanatları-Broşür-ÖnSahne-Sanatları-Broşür-Ön
Untitled-2Untitled-2
Untitled-1Untitled-1
Untitled-32Untitled-32
Untitled-3Untitled-3
pensanpensan
Untitled-1Untitled-1